martes, 15 de septiembre de 2009


abans pintava sobre paper, però aquest, degut a la llarga durada de la feina, es desfeia i això limitava la mida de les obres, que havien de tenir un format més reduit

No hay comentarios:

Publicar un comentario